Brede school

Sinds 2008 is Basisschool De Sluis een zogeheten “Brede school”. Vanaf dit schooljaar is de naam “Brede school” vervangen door “School in Verbinding”. Dit betekent dat de school uw kind extra ontwikkelingskansen kan bieden. Dat gebeurt in en na schooltijd. Om dit te kunnen bereiken, werkt de school samen met uitéénlopende sport-, zorg-, cultuur- en welzijnsorganisaties. Sinds schooljaar 2012-2013 bepalen scholen zelf de inhoud en de richting van het naschoolse aanbod. In schooljaar 2013/2014 zullen er in principe 4 programma’s uitkomen, oftewel één per periode tussen twee vakanties in:

  • Periode/Prog 1: zomervakantie 2013 – herfstvakantie 2013
  • Periode/Prog 2: herfstvakantie 2013 – kerstvakantie 2013/2014
  • Periode/Prog 3: kerstvakantie 2013/2014 – voorjaarsvakantie 2014
  • Periode/Prog 4: voorjaarsvakantie 2014 – meivakantie 2014
  • Na de meivakantie hebben we nog ons jaarlijks musical project met Myra de Groot

De folders met het volledige programma worden ongeveer 14 dagen voor de start van de eerste nieuwe activiteit uitgedeeld. De uiterste inleverdatum van de opgave staat in de folder vermeld. De losse “School in Verbinding” activiteiten stoppen met de meivakantie, omdat er na de meivakantie veel andere activiteiten op het programma staan. We bieden dan alleen ons jaarlijks musicalproject met Myra de Groot nog aan.

Contactpersonen
Op onze school worden de “School in Verbinding” activiteiten georganiseerd door Anita Rasker en Petra Leijten.

Heeft u vragen?
Aarzel niet contact op te nemen met Anita Rasker, bij het directiekantoor. Heeft u een vraag voor Linda Matena van Welzijn Lelystad, dan kunt u haar rechtstreeks op 0320-707 159 of 06-4174 9044 bereiken. Per email kunt u Linda op i.matena@welzijnlelystad.nl bereiken. Wilt u nóg meer weten over het principe van de “School in Verbinding”, dan verwijzen wij u graag naar de landelijke steunpuntwebsite: www.bredeschool.nl