Leerkrachten en directie

Samenstelling van het team: Wie werken er in de school?
Behalve 22 personeelsleden, waaronder de directeur, de adjunct-directeur en twee intern begeleiders, treft u in de verschillende groepen naast de leerkracht ook regelmatig stagiaires aan. De intern begeleiders hebben de taak de leerlingzorg te coördineren. Daarnaast werken er een logopediste en een vakdocent van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) op school.

Iedere groep heeft twee klassenouders.

Onze school heeft een vaste gymleerkracht – Juf Petra!
Petra Leijten hoort bij het team van vakleerkrachten Bewegingsonderwijs Lelystad. Zij is betrokken bij alle sportactiviteiten die op onze school georganiseerd worden.

Elke donderdag verzorgt Deborah Moerdijk, vanuit het IKOS godsdienstig vormingsonderwijs aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8, die hiervoor op vrijwillige basis zijn ingeschreven.

Volgens een schema worden de kinderen van groep 1/2 door Lize Fijn, onze logopediste, getest. Er wordt onder andere bekeken of er een risico is in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling. Indien nodig, wordt het kind voor een uitgebreide behandeling naar een particuliere logopediste doorverwezen
.

Via de Ambulante Begeleiding (begeleiding vanuit het speciaal onderwijs) zijn er ook geregeld gespecialiseerde leerkrachten op school te vinden.

 

Het schoolteam
NaamFunctie/taakWerkdagen
Directie
Leon van LeeuwenInterim-directeurma, di, do, vrij
Roelof PostAdjunct-directeurma, di middag, woe, do middag
Intern begeleiders (IB)
Desi EerdenIBMa, di, do, vr
Ilona BokkersIBdi, do
Groepsleerkrachten
Nisch Soechitramgroep 1 /2 Ama-woe
Dianagroep 1 /2 Ado-vrij
Sibilla Strijkergroep 1 /2 Cma-vrij
Simone Knauffgroep 3di-vrij
Maijken Brokkengroep 3ma
 Rahana Joemangroep 4
Lidewey Karst

 

groep 4/5

 

ma-vrij

Douwe Brouwergroep 5ma-woe
Rosanne Janzengroep 5do-vrij
Sandra Rossenberggroep 6ma-do
Maijken Brokkengroep 6vrij
Tina Huismangroep 7ma-vrij
Thirza Veldkampgroep 8woe, do, vrij
Lisette Postma

groep 8

IB

ma, di

wo

Gusta SpeltenOnderwijsassistent bovenbouwma, di
Petra LeijtenVakleerkracht Gymma, di, do
Monique RaadAdministratief medewerkerdi ochtend
Karla AssendelftSchoolassistentdi, vrij
Lize FijnLogopediste
Deborah MoerdijkVakdocent IKOSdo
Odette IndemansRemedial teacher ma-vrij, ’s ochtends