Staking op 6 november

Geplaatst op maandag 4 november 2019

Staking!

De staking van woensdag 6 november gaat door! Dit betekent dat de school dicht is en er geen les wordt gegeven.
Op vrijdag 1 november werd bekend gemaakt dat er een akkoord is afgesloten voor het onderwijs. In dit akkoord gaat het over eenmalige oplossingen voor de problemen in het onderwijs, terwijl (onderwijzend) personeel op zoek is naar structurele oplossingen.

U heeft in de media kunnen vernemen dat de grootste onderwijsbond, de AOb, opnieuw oproept om te gaan staken.
Wij willen dat de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht structureel wordt verbeterd en dat begint bij meer vakinhoudelijke collega’s. Hier draagt dit akkoord niet aan bij.
Grote structurele oplossingen zijn noodzakelijk om het onderwijs in Nederland te verbeteren; de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht moet structureel worden verbeterd en dat begint bij meer vakinhoudelijke collega’s.

De Sluis gaat dicht op 6 november. Dit om alle (toekomstige) leerlingen, omdat het personeel en directie zich ernstig zorgen maakt over de kwaliteit en de toekomst van het onderwijs.

Het team van De Sluis hoopt op uw steun!

 

  • Logo nieuw