Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs OBS de Sluis

 

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling van kinderen. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen eenmaal per week gym, vanaf groep 3 krijgen de leerlingen tweemaal per week gym. Ze gaan hiervoor naar de grote gymzaal naast de school.

Deze lessen worden verzorgt door vakdocent Petra Leijten.

Zij is sinds 2011 werkzaam op basisschool De Sluis. Juf Petra maakt deel uit van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad waar zij naast haar lesgevende taken ook buitenschoolse activiteiten verzorgt zoals Club Sportief, extra gym voor de BSO (KidzAhoy) en trainingen ter voorbereiding van sporttoernooien.

De missie is om iedere leerling van 3 – 13 jaar optimaal leren bewegen, zodat zij op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Naast het motorische aspect verbreedt het bewegingsonderwijs zich ook op het:

– Zichzelf en anderen accepteren, respecteren en waarderen.

– Kunnen reflecteren op hun eigen ontwikkeling

– Eigenaar zijn van eigen leerproces

– Verantwoordelijke keuzes kunnen maken

– TROTS zijn op zichzelf

Op de website (www.bewegingsonderwijslelystad.nl) van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad vindt u nuttige informatie over activiteiten en mogelijkheden die de vakgroep aanbiedt in Lelystad:

Met sportieve groet,

Juf Petra

Nieuws

Start van de Daily Mile

dinsdag 22 september

22 september 2020: Vandaag hebben de leerlingen van groep 6 onder leiding van Juf Carina weer een Daily Mile gelopen. Dit is een heel eenvoudig, maar effectief concept. En erg leuk bovendien! Regelmatig onderbreken kinderen de les 15 minuten om in hun eigen tempo een rondje te rennen of joggen met hun klasgenoten. De impact

Lees verder

  • Logo nieuw