Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs OBS de Sluis

 

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling van kinderen. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen eenmaal per week gym, vanaf groep 3 krijgen de leerlingen tweemaal per week gym. Ze gaan hiervoor naar de grote gymzaal naast de school.

Deze lessen worden verzorgt door vakdocent Petra Leijten.

Zij is sinds 2011 werkzaam op basisschool de Sluis. Juf Petra maakt deel uit van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad waar zij naast haar lesgevende taken ook buitenschoolse activiteiten verzorgt zoals Club Sportief, extra gym voor de BSO (Kids Ahoy) en trainingen ter voorbereiding van sporttoernooien.

De missie is om iedere leerling van 3 – 13 jaar optimaal leren bewegen, zodat zij op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Naast het motorische aspect verbreedt het bewegingsonderwijs zich ook op het:

– Zichzelf en anderen accepteren, respecteren en waarderen.

– Kunnen reflecteren op hun eigen ontwikkeling

– Eigenaar zijn van eigen leerproces

– Verantwoordelijke keuzes kunnen maken

– TROTS zijn op zichzelf

Op de website (www.bewegingsonderwijslelystad.nl) van de vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad vindt u nuttige informatie ten aanzien van activiteiten en mogelijkheden die de vakgroep aanbiedt in Lelystad:

Met sportieve groet,

Juf Petra

  • Logo nieuw