Leerkrachten en directie

Samenstelling van het team: Wie werken er in de school?
Behalve de personeelsleden, waaronder de directeur, en een intern begeleider, treft u in de verschillende groepen naast de leerkracht ook regelmatig stagiaires aan. De intern begeleider heeft de taak de leerlingzorg te coördineren. Daarnaast werken er een logopediste en een vakdocent van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) op school.

Iedere groep heeft twee klassenouders.

Onze school heeft een vaste gymleerkracht; zij hoort bij het team van vakleerkrachten Bewegingsonderwijs Lelystad en is betrokken bij alle sportactiviteiten die op onze school georganiseerd worden.

Elke week wordt vanuit het IKOS godsdienstig vormingsonderwijs aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gegeven, die hiervoor op vrijwillige basis zijn ingeschreven.

Volgens een schema worden de kinderen van groep 1/2 door onze logopediste getest. Er wordt onder andere bekeken of er een risico is in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling. Indien nodig, wordt het kind voor een uitgebreide behandeling naar een particuliere logopediste doorverwezen.

Via de Ambulante Begeleiding (begeleiding vanuit het speciaal onderwijs) zijn er ook geregeld gespecialiseerde leerkrachten op school te vinden.

Het schoolteam
Functie
Directie
Iris Flipse (maandag t/m vrijdag) Directeur
Lisette Postma (woe, do, vrij) Intern Begeleider (IB)
Leerkrachten
juf Sibilla en juf Diane Groep 1/2A
juf Nisha en juf Lidewey Groep 1/2B
juf Desiree en juf Jojanneke Groep 3
juf Rahana Groep 4
juf Sandra en juf Marjan Groep 5
juf Carina en juf Thirza Groep 6
juf Tina Groep 7
meester Douwe en juf Marjan Groep 8
juf Petra Vakleerkracht gym
Onderwijs ondersteunend personeel
Karla Assendelft Conciërge
juf Daniëlle Leerplein
juf Willeke en juf Miriam Peuterspeelzaal
Kwinkcoach
Pestcoördinator
Rekencoördinator
Lees- en spellingscoördinator
Vroegschoolse Voor Educatie (VVE coördinator)
ICT coördinatoren
Didactisch beeldcoach
Contactpersonen ongewenste omgangsvormen
BHV-ers

 

  • Logo nieuw