Leerkrachten en directie

Samenstelling van het team: Wie werken er in de school?
Behalve de personeelsleden, waaronder de directeur, en een intern begeleider, treft u in de verschillende groepen naast de leerkracht ook regelmatig stagiaires aan. De intern begeleider heeft de taak de leerlingzorg te coördineren. Daarnaast werken er een logopediste en een vakdocent van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) op school.

Iedere groep heeft twee klassenouders.

Onze school heeft een vaste gymleerkracht – Juf Petra.
Petra Leijten hoort bij het team van vakleerkrachten Bewegingsonderwijs Lelystad. Zij is betrokken bij alle sportactiviteiten die op onze school georganiseerd worden.

Elke week wordt vanuit het IKOS godsdienstig vormingsonderwijs aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gegeven, die hiervoor op vrijwillige basis zijn ingeschreven.

Volgens een schema worden de kinderen van groep 1/2 door Lize Fijn, onze logopediste, getest. Er wordt onder andere bekeken of er een risico is in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling. Indien nodig, wordt het kind voor een uitgebreide behandeling naar een particuliere logopediste doorverwezen.

Via de Ambulante Begeleiding (begeleiding vanuit het speciaal onderwijs) zijn er ook geregeld gespecialiseerde leerkrachten op school te vinden.

Het schoolteam
Naam Functie Werkdagen
Directie
Roelof Post Directeur Ma, di, woe, do
Intern Begeleider (IB)
Lisette Postma IB Di, woe, do, vrij
Leerkrachten
Nisha Soechitram Groep 1/2A Ma, di, woe
Diane van de Lindt Groep 1/2A Do, vrij
Lidewey Sloetjes-Karst Groep 1/2B Ma, di, woe
Desiree de Munck Groep 1/2B Do, vrij
Sibilla Strijker Groep 3/4 Ma, di, woe
Simone Bronkhorst-Knauff Groep 3/4 Do, vrij
Rahana Joeman Groep 4/5 Ma, di, woe, do
Majken Brokken Groep 4/5 Vrij
Sandra Rossenberg Groep 6 Do, vrij
Tina Huisman Groep 6 Ma, di, woe
Carina van Loon Groep 7/8 Ma, di
Thirza Veldkamp Groep 7/8 Woe, do, vrij
Rozanne Jansen Groep 7 Ma, di, woe, do, vrij
Douwe Brouwer Groep 8 Ma, di, woe, do, vrij
Petra Leijten Vakleerkracht gym Ma, di, do
Vacant Vakdocent IKOS Vrij
Onderwijs ondersteunend personeel
Simone Bronkhorst-Knauff Zorg ondersteuning Di, woe
Carina van Loon Zorg ondersteuning Woe
Sandra Rossenberg Zorg ondersteuning Ma, woe
Monique Raad Administratief medewerker Di ochtend
Karla Assendelft Schoolassistent Di, vrij

 

  • Logo nieuw