Leerkrachten en directie

Samenstelling van het team: Wie werken er in de school?
Behalve 21 personeelsleden, waaronder de directeur, en twee intern begeleiders, treft u in de verschillende groepen naast de leerkracht ook regelmatig stagiaires aan. De intern begeleiders hebben de taak de leerlingzorg te coördineren. Daarnaast werken er een logopediste en een vakdocent van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) op school.

Iedere groep heeft twee klassenouders.

Onze school heeft een vaste gymleerkracht – Juf Petra!
Petra Leijten hoort bij het team van vakleerkrachten Bewegingsonderwijs Lelystad. Zij is betrokken bij alle sportactiviteiten die op onze school georganiseerd worden.

Elke donderdag verzorgt Deborah Moerdijk, vanuit het IKOS godsdienstig vormingsonderwijs aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8, die hiervoor op vrijwillige basis zijn ingeschreven.

Volgens een schema worden de kinderen van groep 1/2 door Lize Fijn, onze logopediste, getest. Er wordt onder andere bekeken of er een risico is in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling. Indien nodig, wordt het kind voor een uitgebreide behandeling naar een particuliere logopediste doorverwezen
.

Via de Ambulante Begeleiding (begeleiding vanuit het speciaal onderwijs) zijn er ook geregeld gespecialiseerde leerkrachten op school te vinden.

Het schoolteam
Naam Functie Werkdagen
Directie
Roelof Post Directeur Ma, di, woe, do
Intern Begeleiders (IB)
Desi Eerden IB groep 1 t/m 7 Ma, di, do, vrij
Lisette Postma IB groep 8 Woe
Leerkrachten
Nisha Soechitram Groep 1/2A Ma, di, woe
Diane van de Lindt Groep 1/2A Do, vrij
Sibilla Strijker Groep 1/2B Ma, di, woe
Desiree de Munck Groep 1/2B Do, vrij
Majken Brokken Groep 3 Ma
Simone Bronkhorst-Knauff Groep 3 Di, woe, do, vrij
Rozanne Jansen Groep 4 Ma, di, woe, do, vrij (vanaf januari 2018 op ma & di)
Lidewey Sloetjes-Karst Groep 4 Verlof t/m jan 2018 (woe-vrij)
Douwe Brouwer Groep 5 Ma, di, woe, do, vrij
Rahana Joeman Groep 5/6 Ma, di, woe, do, vrij
Sandra Rossenberg Groep 6 Ma, di, woe, doe
Majken Brokken Groep 6 Vrij
Tina Huisman Groep 7 Ma, di, do, vrij
Marjan Mei Groep 7 Woe
Lisette Postma Groep 8 Ma, di
Thirza Veldkamp Groep 8 woe, do, vrij
Petra Leijten Vakleerkracht gym Ma, di, do
Deborah Moerdijk Vakdocent IKOS Do
Onderwijs ondersteunend personeel
Gusta Spelten Onderwijsassistent Ma, di
Monique Raad Administratief medewerker Di ochtend
Karla Assendelft Schoolassistent Di, vrij