Leerkrachten en directie

Samenstelling van het team: Wie werken er in de school?
Behalve de personeelsleden, waaronder de directeur, en een intern begeleider, treft u in de verschillende groepen naast de leerkracht ook regelmatig stagiaires aan. De intern begeleider heeft de taak de leerlingzorg te coördineren. Daarnaast werken er een logopediste en een vakdocent van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) op school.

Iedere groep heeft twee klassenouders.

Onze school heeft een vaste gymleerkracht – Juf Petra.
Petra Leijten hoort bij het team van vakleerkrachten Bewegingsonderwijs Lelystad. Zij is betrokken bij alle sportactiviteiten die op onze school georganiseerd worden.

Elke week wordt vanuit het IKOS godsdienstig vormingsonderwijs aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gegeven, die hiervoor op vrijwillige basis zijn ingeschreven.

Volgens een schema worden de kinderen van groep 1/2 door Lize Fijn, onze logopediste, getest. Er wordt onder andere bekeken of er een risico is in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling. Indien nodig, wordt het kind voor een uitgebreide behandeling naar een particuliere logopediste doorverwezen.

Via de Ambulante Begeleiding (begeleiding vanuit het speciaal onderwijs) zijn er ook geregeld gespecialiseerde leerkrachten op school te vinden.

Het schoolteam
Naam Functie Werkdagen
Directie
Roelof Post Directeur Ma, di, woe, do
Lisette Postma Intern Begeleider (IB) Di, woe, do, vrij
Leerkrachten
Sibilla Strijker Groep 1/2A Ma, di, woe
Diane van de Lindt (Juf Nisha Soechitram komt na de kerst terug van zwangerschaps-verlof) Groep 1/2A Do, vrij
Lidewey Sloetjes-Karst* Groep 1/2B Ma, di, woe
Inval Groep 1/2B Do, vrij
Sandra Rossenberg* Groep 3 Ma, di, woe
Desiree de Munck Groep 3 Do
Rahana Joeman Groep 4 Ma, di, woe, do
Desiree de Munck Groep 4 Vrij
Rozanne Jansen Groep 5 Ma, di, woe, do, vrij
Carina van Loon Groep 6 Ma, di
Thirza Veldkamp* Groep 6 Woe, do, vrij
Tina Huisman Groep 7 Ma, di, woe en vrij
Marjan Groep 7 Do
Douwe Brouwer* Groep 8

Ma, di, woe, do, vrij

Ondersteuning van juf Marjan op de ma, di en vrij ochtend

Petra Leijten* Vakleerkracht gym Ma, di, do
Onderwijs ondersteunend personeel
…. Zorg ondersteuning Di, woe
Carina van Loon Zorg ondersteuning Woe
Sandra Rossenberg Zorg ondersteuning Ma, woe
Monique Raad* Administratief medewerker Di ochtend
Karla Assendelft Schoolassistent/Conciërge Di, vrij
Daniëlle Stam* Leerplein ondersteuner alle ochtenden tot 12.00 uur
Jorine de Goffau Vakdocent HVO-GVH (godsdienstonderwijs)
Kwinkcoach Rahana Joeman en Petra Leijten
Pestcoördinator Rahana Joeman en Petra Leijten
Rekencoördinator Thirza Veltkamp en Tina Huisman
Lees- en spellingscoördinator Carina van Loon
Vroegschoolse Voor Educatie (VVE coördinator) Nisha Soechitram en Lidewey Karst
ICT coördinatoren Lidewey Karst
Didactisch beeldcoach Lidewey Karst

Contactpersonen ongewenste omgangsvormen

Sandra Rossenberg en Thirza Veltkamp

  • = BHV-er

 

  • Logo nieuw