MR

Oudergeleding

Vacant                                          = Voorzitter / GMR
Wendy Janssen                          = Secretaris
Vacant                                          = Communicatie / Commissielid
Vacant                                          = Notulist / Commissieleden bijspringen waar nodig

Personeelsgeleding
Desiree de Munck                     = Vice voorzitter
Sandra Rossenberg                   = Communicatie
Rahana Joeman                         = Notulist / GMR
Tina Huisman                            =

MR taken en feiten in het kort

 • De MR vergadert ± 12 keer per jaar (1x permaand).
 • Vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen, laat het vooraf via het e-mailadres van de MR weten zodat daar (qua tijd) rekening mee gehouden kan worden. Als u een specifieke vraag hebt, stel deze aan de MR.
 • Leden worden voor 3 jaar gekozen.
 • Wijzigingen & vacatures worden in ieder geval tijdens de Algemene Ouderavond besproken.
 • De MR denkt en bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school.
 • De MR heeft inspraak bij aanstelling of ontslag van de directeur, bij aanschaf van nieuwe leermethoden en bij veranderingen van de werkwijzen binnen de school.
 • GMR (Gemeenschappelijke MR) van Stichting SchOOL behandelt onderwerpen die voor alle scholen gelden binnen de Stichting SchOOL.
 • Onze MR is lid van het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).

Heeft u een vraagstuk voor de MR, dan kunt u op 3 manieren met de MR communiceren:

 • Spreek één van de leden direkt aan met uw vraag (zie lijst boven).
 • Doe een brief in de blauwe brievenbus tegenover de directiekamer.
 • Stuur een email naar mr.sluis@gmail.com .

Klik hier voor de MR stukken

Vergaderdata

 

 • Logo nieuw