MR

 

Oudergeleding

Margaretha van Eldik               = Voorzitter / GMR
Wendy Janssen                          = Secretaris
Jan Theedens                             = Communicatie / Commissielid
Martijn de Jong                         = Notulist / Commissieleden bijspringen waar nodig

Personeelsgeleding
Desiree de Munck                     = Vice voorzitter
Sandra Rossenberg                   = Communicatie
Rahana Joeman                         = Notulist / GMR
Tina Huisman                            = voorlopig afwezig

MR taken en feiten in het kort

 • De MR vergadert ± 12 keer per jaar (1x in de maand).
 • Vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen, laat het vooraf via het mailadres van de MR weten zodat daar (qua tijd) rekening mee gehouden kan worden. Als u een specifieke vraag hebt, stel hem aan de MR.
 • Leden worden voor 3 jaar gekozen.
 • Wijzigingen & vacatures worden in ieder geval tijdens de Algemene Ouderavond besproken.
 • De MR denkt & bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school.
 • De MR heeft inspraak bij aanstelling of ontslag van de directeur, bij aanschaf van nieuwe leermethoden en bij veranderingen van de werkwijzen binnen de school.
 • GMR (Gemeenschappelijke MR) van Stichting SchOOL behandelt onderwerpen die voor alle scholen gelden binnen de Stichting SchOOL.
 • Onze MR is lid van het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).

Heeft u een vraagstuk voor de MR, dan kunt u op 3 manieren met de MR communiceren:

 • Spreek één van de leden direkt aan met uw vraag (zie lijst boven)
 • Doe een brief in de blauwe brievenbus tegenover de directiekamer
 • Stuur een email naar mr.sluis@gmail.com 

Klik hier voor de MR stukken

Vergaderdata 2018-2019

 • 15 oktober 2018
 • 20 november 2018
 • 9 januari 2019
 • 6 februari 2019
 • 7 maart 2019
 • 4 april 2019
 • 6 mei 2019
 • 4 juni 2019
 • 2 juli 2019