Schoolregels

Schooltijden
Groepen 1 t/m 8: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30-12:00 en van 13:15-15:15 uur en op woensdag van 8:30-12:00 uur.

De lessen beginnen in de ochtend om 8.30 uur en ’s middags om 13:15. De toegangsdeuren gaan 10 minuten voor het begin van de lessen open. Om 8:30 uur en 13:15 uur horen alle leerlingen in hun klas aanwezig te zijn, ‘klaar voor de start’. Wij vinden het daarom erg fijn als alle ouders/verzorgers dan al afscheid van hun kind(eren) hebben genomen en het gebouw hebben verlaten, zodat we snel met de lessen kunnen beginnen.

Corona-maatregelen
Gedurende de periode dat de COVID19-maatregelen gelden, gelden er op school ook regels. Ouders mogen weer op het plein, mits anderhalve meter afstand van andere volwassenen.  Wij vragen u om buiten voor de ingang van de school afscheid te nemen van uw kind. Ouders mogen alleen in school komen, wanneer ze expliciet zijn uitgenodigd door de directie en/of leerkracht. Mocht u een afspraak willen maken met de leerkracht in school, dan kan dat altijd. U kunt een afspraak plannen via Social School of telefonisch een afspraak maken. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zullen uw kind buiten ophalen en mee naar binnen nemen. Ouders van nieuwe leerlingen, met name 4 jarigen mogen eenmalig even mee naar binnen.
De leerkracht van groep 3 zal ook eenmalig (maandag) de kinderen buiten ophalen en mee naar binnen nemen. Daarnaast willen wij u verzoeken om uw kind zoveel mogelijk alleen vanaf groep 4, lopend of fietsend naar school te laten komen!

In school gaan wij net als voor de vakantie de hygiëne afspraken nakomen. Dat betekent regelmatig handen wassen en drogen met papieren doekjes en hoesten/niezen in je ellenboog. Binnen het gebouw is opnieuw eenrichtingsverkeer aangegeven door middel van stickers. Dit eenrichtingsverkeer geldt alleen voor volwassenen. Mocht er binnen het gezin een gezinslid zijn (ouder dan 6 jaar) die één van de corona klachten heeft, verzoeken wij u om uw kind thuis te houden, totdat een corona test negatief is bevonden. Daarnaast willen wij u vragen om wanneer u in een vakantiegebied bent geweest wat als risicogebied is benoemd, om minimaal twee weken na thuiskomst in quarantaine te blijven.

Ziek melden
Uw kind ziek melden? Dat kunt u telefonisch doen, op schooldagen vanaf 8.05 en vóór 8.30 uur. Telefoonnummer: 0320-260919. Bij geen gehoor, wordt u verbonden met de voicemail en kunt u een bericht inspreken.

Veiligheid op het schoolplein
Op het schoolplein mag er om veiligheidsredenen alleen tijdens de pauzes gevoetbald worden door de groep die aan de beurt is, er mag verder niet gefietst of gevoetbald worden. Tijdens de pauzes zijn de leerkrachten op het plein aanwezig om toezicht te houden.

Leerplicht en voorwaarden aanmelding van leerlingen
Zodra ze 4 jaar zijn geworden mogen kinderen naar school. Alhoewel een kind pas op de leeftijd van 5 jaar leerplichtig is, is het goed voor zijn/haar ontwikkeling om al eerder samen met leeftijdgenootjes tijd door te brengen op school. Zo maken zij spelenderwijs kennis met het onderwijs.

Voordat zij op school komen kunnen de kinderen op afspraak enkele ochtenden kennismaken met klasgenootjes en leerkrachten. De leerlingen moeten wel zindelijk zijn. Wordt een kind aangemeld en ingeschreven op de school, dan verwachten we dat hij/zij aanwezig is op school alsof hij/zij leerplichtig is.

Soms is een volledige schoolweek te lang voor de jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet de mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders/verzorgers mogen, in overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. In de gevallen waarbij dit niet voldoende blijkt te zijn, kan daar nog een vrijstelling van vijf uur bovenop komen.

Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de jonge leerling te voorkomen. Zodra een kind zes jaar is geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen.

  • Logo nieuw