Invulling informatiemiddag / avond nieuwe stijl

Geplaatst op vrijdag 14 september 2018

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Graag willen wij u uitnodigen voor onze informatiemiddag (nieuwe stijl) op dinsdag 25 september van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Wij hebben ervoor gekozen om de opzet van de informatie-avond te veranderen. Wij vinden ouderbetrokkenheid en participatie heel belangrijk. Hiermee creëren wij een belangrijke verbinding tussen ouder, leerkracht en kind. Als de verbinding ouder, leerkracht en kind optimaal is, zal ook de ontwikkeling maximaal zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent/wordt over wat uw kind dit schooljaar gaat leren en ontdekken.

Tijdens de presentaties in de klas zullen ook de kinderen actief betrokken worden. In iedere klas krijgen de kinderen een rol bij de presentaties. Daarom is deze uitnodiging niet alleen voor u als ouder, maar ook voor uw kind. Wij gaan er daarom ook vanuit dat u allemaal aanwezig kunt zijn.

 

Wij hebben voor het tijdstip 17.30-18.30 uur gekozen, omdat dan de meeste ouders net thuis zijn van hun werk en de kinderen nog niet op bed liggen. Aangezien de meeste gezinnen rond dit tijdstip aan hun diner beginnen, zullen er op school broodjes/drinken klaar staan. Om de juiste hoeveelheden bolletjes/brood te kunnen bestellen, verzoeken wij u om in te tekenen op de lijst die bij de deur van de groep van uw kind hangt. Intekenen kan vanaf maandag 17 september tot en met vrijdag 21 september 15.15 uur.

Tijdens deze informatiemiddag/avond krijgt u informatie wat voor die groep, voor dit schooljaar van belang is.

Wij kijken er naar uit u allemaal dinsdag 25 september te ontmoeten. (Zie de bijlage voor de volledige brief en programma van de dinsdagmiddag/avond)

Met vriendelijke groet,

Directie de Sluis
Binnendijk 198

  • Logo nieuw