Leermethoden

Op onze school werken we volgens de uitgangsprincipes van het “GIP-model” (van Groepsgericht naar Individueel Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht), waarbij gewerkt wordt met uitgestelde aandacht. Dit houdt in dat wij de leerlingen proberen te prikkelen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en gebruiken, alvorens de leerkracht in te schakelen: “Je kunt meer dan jezelf denkt!”

Daarbij maken wij gebruik van de volgende methodes:

 • Kwink:  sociaal-emotionele ontwikkeling voor alle groepen.
 • Onderbouwd: taal en rekenonderwijs voor kleuters.
 • Veilig leren lezen: aanvankelijk lezen voor groep 3.
 • Bij de tijd: geschiedenismethode voor groep 3 t/m 8.
 • Klaar over: Verkeersveiligheid voor de groepen 3 t/m 8.
 • Schrijfkriebels: schrijfmotoriek voor de groepen 1/2
 • Pennenstreken: schrijven voor de groepen 3 t/m 8.
 • Wereld in getallen: rekenen en wiskunde voor de groepen 3 t/m 8.
 • Taal in beeld : taalonderwijs voor de groepen 4 t/m 8.
 • Estafette: voortgezet technisch lezen voor de groepen 3 t/m 8.
 • Lezen in beeld: begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8. Bij de tijd: geschiedenis voor de groepen 4 t/m 8.
 • In vogelvlucht: natuur en techniek voor de groepen 4 t/m 8.
 • Land in zicht: aardrijkskunde voor de groepen 4 t/m 8.
 • Hello World: Engels voor de groepen 7 & 8
 • Muziek moet je doen: muzikale vorming voor de groepen 1 t/m 8
 • Spelling in beeld: spellingonderwijs voor de groepen 4 t/m 8