Leermethoden

Op onze school werken we volgens de uitgangsprincipes van het “GIP-model” (van Groepsgericht naar Individueel Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht), waarbij gewerkt wordt met uitgestelde aandacht. Dit houdt in dat wij de leerlingen proberen te prikkelen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en gebruiken, alvorens de leerkracht in te schakelen: “Je kunt meer dan jezelf denkt!”

Daarbij maken wij gebruik van de volgende methodes:

  • Logo nieuw