Oudervereniging

Oudervereniging obs De Sluis

Vanaf schooljaar 2018-2019 worden de schoolbijdragen geïncasseerd door de oudervereniging. Deze bestaat uit boor schooljaar 2020-2021 het volgende bestuur:

Voorzitter:Maartje Sienema
Secretaris:  Linda Ludekuse
Penningmeester: Patricia van der Maden

De kosten voor het schoolreisje/kamp, vrijwillige ouderbijdrage en sinterklaascadeau zijn als volgt:

Voor groep 8:
Kamp:                                   €    100,00
Ouderbijdrage:                   €    22,00
Sintcadeautje:                     €     5,00
Totaal:                              € 127,00

Voor groep 1 t/m 7:
Schoolreis:                          €    30,00
Ouderbijdrage:                  €    22,00
Sintcadeautje:                    €       5,00
Totaal:                             €     57,00

Schoolreis: In dit bedrag zit het vervoer, verzekering, entree en lunch voor uw kind.

Ouderbijdrage: Elk schooljaar organiseert het schoolteam in samenwerking met de klassenouders diverse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan Kinderboekenweek, Opa- & Omadag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sport & Spel, Afscheid & Musical (groep 8).
Omdat het ministerie voor dit soort activiteiten geen geld beschikbaar stelt, maar dit soort extra’s voor de kinderen juist erg bijzonder zijn, vragen wij van u een bijdrage. Hiermee wordt  bijvoorbeeld geregeld dat de kinderen iets lekkers krijgen tijdens de feestelijkheden, activiteiten kunnen worden georganiseerd en de school leuk versiert kan worden voor deze evenementen.

Sintcadeautje: Dit bedrag wordt in groep 1 t/m 5 gebruikt voor een sinterklaascadeautje en in groep 6 t/m 8  wordt dit aan de leerlingen gegeven om hiermee het cadeautje voor in de surprise te kopen. Voor de bovenbouw is dit zo georganiseerd om te grote verschillen in surprise-cadeautjes te voorkomen.

De bedragen kunnen we in 1, 2 of 3 termijnen incasseren:
1e week oktober
1e week januari
1e week april

Dit valt in de week dat de kinderbijslag wordt gestort.

U kunt onderaan de pagina het machtigingsformulier selecteren en zelf uitprinten of bij de directie (Roelof Post) een exemplaar vragen. Deze kunt u ingevuld in de blauwe brievenbus tegenover de directiekamer gooien.

Wilt u geen machtiging afgeven, maar de bedragen zelf overmaken mag dit ook op rekening:
IBAN nummer: NL65 INGB 0005 6723 80
t.n.v. Oudervereniging obs De Sluis, Lelystad
Vergeet niet de naam en groepsnummer(s) van uw kind(eren) te vermelden.

Voor ouders die niet in staat zijn € 22,00 te betalen: minder is ook van harte welkom! En wilt u het bedrag in een aantal termijnen betalen? Geen probleem! Dit kunt u met de directie bespreken of per e-mail via de penningmeester regelen. Stuur u e-mail naar oudervereniging.obs.desluis@gmail.com

Namens de kinderen, bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Avondvierdaagse:
De kosten van inschrijving voor de avondvierdaagse laten wij buiten beschouwing, omdat niet alle kinderen hieraan willen deelnemen.

Sponsoring:
Onze school staat open voor een geringe vorm van sponsoring, maar hanteert hiervoor wel de richtlijnen die het Ministerie daarvoor heeft opgesteld. Het mag duidelijk op generlei wijze van invloed zijn op ons onderwijsbeleid.

Schoolverzekering voor leerlingen:
Een kwartier voor aanvang van de school, tot en met een kwartier na schooltijd en bij de kortste weg van en naar huis zijn de kinderen verzekerd (als uw eigen ziektekostenverzekering de kosten niet dekt). Deze verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage.

Doorlopende machtiging SEPA

  • Logo nieuw