SchOOLwiki

zoekopdracht

Ouderbijdrage

Net als alle andere scholen in Nederland, krijgt onze school geen geld van het ministerie voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of de kerstviering. De vrijwillige ouderbijdrage die ieder schooljaar wordt gevraagd, wordt onder andere gebruikt om een aantal van deze activiteiten te bekostigen.

De MR heeft, na bespreking met de directie, besloten de kosten voor het schoolreisje/kamp, vrijwillige ouderbijdrage en sinterklaascadeau met ingang van het schooljaar 2015-2016  per automatische incasso te gaan incasseren. (Hierbij laten we de inschrijving voor de avondvierdaagse buiten beschouwing, omdat niet alle kinderen hieraan willen deelnemen.)

Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 8 als volgt opgebouwd:

Kamp:                                    €          70,00

Activiteitenbijdrage:          €          20,00

Sintcadeautje:                     €          5,00

Totaal                                   € 95,00

 

Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 1 t/m 7 als volgt opgebouwd:

Schoolreis:                           €          30,00

Activiteitenbijdrage:          €          20,00

Sintcadeautje:                     €          5,00

Totaal                                   € 55,00

Sintcadeautje

Dit bedrag wordt in groep 1 t/m 5 gebruikt voor een sinterklaascadeautje en in groep 6 t/m 8 voor een cadeaubon bij iedere surprise. Voor de bovenbouw is dit zo georganiseerd om te grote verschillen in surprise-cadeautjes te voorkomen.

Sponsoring

Onze school staat open voor een geringe vorm van sponsoring, maar hanteert hiervoor wel de richtlijnen die het Ministerie daarvoor heeft opgesteld. Het mag duidelijk op generlei wijze van invloed zijn op ons onderwijsbeleid.

Schoolverzekering voor leerlingen

Een kwartier voor aanvang van de school, tot en met een kwartier na schooltijd en bij de kortste weg van en naar huis zijn de kinderen verzekerd (als uw eigen ziektekostenverzekering de kosten niet dekt). Deze verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage.

Voor ouders die geen € 20,00 kunnen betalen? Minder is ook van harte welkom! En wilt u het bedrag in een aantal termijnen betalen? Geen probleem! Stuurt u dan een e-mail naar pmor.desluis@stichtingschool.nl

Uw bijdrage kunt u op 3 manieren betalen:

Per automatische incasso
Wilt u geen omkijken meer hebben naar de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) en er zeker van zijn dat uw jaarlijkse bijdrage aan de schoolfeestelijkheden goed zal aankomen? Vraag via pmor.desluis@stichtingschool.nl een machtigingsformulier aan. Vul deze in en deponeer hem in de blauwe brievenbus tegenover het Directiekantoor.

Per bank-giro overschrijving

Als u de betaling zelf wilt doen, dan kunt u dat doen naar:

IBANnummer:
NL65 INGB 0005 6723 80
T.n.v:
Ouderraad kleuter/basis onderwijs De Sluis, te Lelystad
OB 2015/2016:
Opmerking:
Vermeld a.u.b. de naam & groep van uw kind(eren)

Contant

Dat kan bij de directie. Stop in dat geval het bedrag in een envelop, voorzien van de gegevens van uw kind(eren) en als u dat wilt uw emailadres, zodat de penningmeester u een kwitantie kan sturen.

Namens de kinderen, bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

  • Logo nieuw