SchOOLwiki

zoekopdracht

4 resultaten in categorie "bewegingsonderwijs"

Bewegingsonderwijs

Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen. Over de vakgroep bewegingsonderwijs...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

De school beschikt over twee zalen: de speelzaal in het schoolgebouw en een grote zaal direct naast de school. Voor de lessen heeft de school een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De lessen zijn niet zoals vroeger één vaardigheid aan allen tegelijk aanbieden, maar één zaal vol met uitdagende situaties van toestellen waar de kinderen zelf mee aan het werk gaan. Op deze wijze wordt de vaardigheid speels beoefend. Bij één onderdeel staat de leerkracht te helpen. Dit is vaak een nieuw onderdeel dat de kinderen uitdaagt om het ook eens te proberen. Ook allerlei spelen, zowel individueel als groepssporten, worden in de loop van de jaren aangeboden. Zo krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 twee keer per week bewegingsonderwijs en de groepen 1 en 2 een maal per week les van de vakleerkracht. Na de lessen moeten vanaf groep 3 alle kinderen douchen, dit als belangrijk punt van hygiëne. Onze gymzalen en kleedruimtes zijn schoon. Als een kind voetwratten of eczeem heeft, dan is het verplicht dat uw kind gymschoenen draagt tijdens de gymles en badslippers tijdens het douchen. Regelmatig worden door de Gemeente Lelystad de leidingen van de douches doorgespoeld ter voorkoming van de legionellabacterie....
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

Tijdens het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de ouders gemeld en worden door middel van een automatische incasso geïnd. Groep 8 heeft aan het eind van het schooljaar als afsluiting van hun basisschooltijd een vierdaags kamp. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de ouders/verzorgers meegedeeld. In de maand mei neemt de school deel aan de avondvierdaagse, onder leiding van leerkrachten en ouders. De groepen 1 t/m 8 lopen 5 km. Aan het eind van het schooljaar is er een sport/spellendag. De groepen 1 en 2 doen sport en spelactiviteiten op en rond het schoolplein, voor de groepen 4 t/m 8 is er een survival, atletiekmiddag/ochtend of een sportochtend in de koploper. Ieder jaar wordt er, bij voldoende belangstelling, meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi en/of handbaltoernooi. De leerlingen van groep 7 doen mee aan de “verkeersvaardigheidstest” van Verkeersveiligheid Nederland (V.V.N.). Dit wordt bekroond met een diploma. Groep 8 neemt aan het eind van het schooljaar uitgebreid afscheid van “hun” school door het geven van een musical of toneelavond. Directe familieleden zijn hierbij van harte welkom. ...
Lees verder

Protocol regels en afspraken bij gym

De kinderen gaan tegelijk met de leerkracht naar de gymzaal De kinderen wachten als ze omgekleed zijn op de bank in de kleedkamers. Ze wachten tot de volgende groep klaar is. De kleren liggen bij elkaar en netjes op de bank. Spreek ook af welke groep aan welke kant de kleedkamer heeft. In de kleedkamer is er altijd toezicht. Spreek met de leerkracht van de vorige groep en de leerkracht van de volgende groep af wie welke kleedkamer in de gaten houdt. Bij binnenkomst gaan de kinderen op de cirkel zitten in de gymzaal. Zij zitten niet aan de toestellen of komen in het materialenhok. Tijdens gym mogen kinderen niet teruggestuurd worden naar de klas voor straf. De kinderen worden (even) op de bank gezet. In bijzondere gevallen belt de vakdocent naar school voor hulp. Achteraf wordt er geëvalueerd met het betreffende kind en de leerkracht door de vakdocent. Als kinderen hun gymspullen vergeten zijn, kunnen ze misschien iets lenen. Wil een leerling dit niet, dan is er voor hem/haar geen gym. Hij/zij zit in een andere klas aan speciaal werk te werken. Wordt regelmatig de gymkleren vergeten, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. Na de gym gaan alle groepen douchen, ook groep 8. Mocht dit op bezwaren stuiten dan verwachten wij minimaal dat de leerling zijn handen, voeten en gezicht wast. De kinderen moeten een handdoek meenemen anders wordt er één van een klasgenoot geleend. Wij willen niet dat de leerlingen spuitdeodorant gebruiken. Deodorantrollers zijn vanaf groep 5 toegestaan. De kinderen die klaar zijn, blijven in de gang wachten en gaan tegelijk met de leerkracht naar de klas. Kinderen die om medische redenen niet mee gymmen, werken in een andere groep....
Lees verder
  • Logo nieuw