SchOOLwiki

zoekopdracht

Algemene informatie

Naam en ligging van de school

OBS de Sluis ligt in de wijk Lelystad-Haven, naast het voormalige “Werkeiland Lelystad”. Deze wijk is omringd door grote recreatieplassen, een kanaal, de Oostvaardersdijk en het bos “Hollandse Hout”. Aan de dichtbijgelegen sluis, heeft onze school op “natuurlijke” wijze haar naam ontleend.

De oudste woningen in deze wijk – en zo ook onze school – zijn begin jaren ‘80 gebouwd. Later is de wijk uitgebreid door veel nieuwbouw rond de eeuwwisseling.

De school is de enige basisschool in de wijk en is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie, waarin het buurthuis De Windhoek, de Stichting Kinderopvang Lelystad en Wijkgericht Werken partners zijn. De school is vanuit de hele wijk te voet of met de fiets goed en veilig bereikbaar. Voor auto’s is er tegenover de school voldoende parkeergelegenheid.

Schoolgrootte

De Sluis is een middelgrote school met een bezetting van ongeveer 250 kinderen.

We werken met 15 leerkrachten, één onderwijsassistent en één vakleerkracht gymnastiek. Deze worden gedurende het hele schooljaar regelmatig  hulp/klassenouders ondersteund bij diverse activiteiten.

Samenstelling van het team: Wie werken er in de school?

  • Het team van de Sluis bestaan uit 23 (personeel)leden.
  • Dit schooljaar waarin we ons concentreren op onderwijsontwikkeling, ouderbetrokkenheid en leerling-zorg zullen we in tegenstelling tot andere jaren geen gebruik maken van stagiaires.
  • Ouders kunnen geregeld helpen en waar mogelijk nodigen we ook andere mensen uit waarvan we kunnen leren.
  • Een parttime onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten.
  • Volgens een schema worden de kinderen van groep 2 door een logopediste getest. Hierbij wordt er o.a. gekeken naar de spraakontwikkeling. Voor een eventuele uitgebreide behandeling wordt het kind naar een particuliere logopediste doorverwezen.
  • De Intern Begeleiders, (IB`ers), waarborgen de kwaliteit van de leerlingenzorg.
  • Op onze school is voor het schooljaar 2015-2016 een parttime remedial teacher (R.T.) beschikbaar. De R.T.`er begeleidt en ondersteunt voor een bepaalde periode doelgericht leerlingen of kleine groepjes leerlingen, om deze in een bepaalde aanpak of vakgebied te helpen ontwikkelen.
  • Via het samenwerkingsverband zijn er ook op afspraak gespecialiseerde leerkrachten op school te vinden.
  • Een keer per week wordt er godsdienstig vormingsonderwijs door een vakdocent vanuit het IKOS gegeven aan leerlingen van de groepen 3 t/m 8 die hiervoor op vrijwillige basis kunnen kiezen.

Het schoolgebouw

Onze school is een “brede basisschool”. Dit betekent dat de school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt zowel tijdens als na schooltijd.

Om dit te kunnen bereiken werken wij samen met uiteenlopende sport, zorg, cultuur en welzijnsorganisaties. De school heeft 12 half open groepslokalen en een inpandig speellokaal. De school beschikt over drie in/uitgangen, zodat de verschillende bouwen elkaar bij het binnenkomen en uitgaan niet storen.

Ontruimingsplan en complete veiligheid op school

De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van de school hebben in samenwerking met brandprefentie.nl een ontruimingsplan opgesteld. Minimaal 1 keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden, zodat de leerlingen weten wat te doen als het alarm afgaat.

Door het grote aantal leerlingen wordt – om veiligheidsredenen – aan de ouders/verzorgers gevraagd om zoveel mogelijk buiten afscheid te nemen van hun kind(eren) en ook bij het ophalen buiten te blijven wachten. Om de veiligheid van de school in het algemeen en van de kinderen in het bijzonder te waarborgen, zijn de toegangsdeuren tijdens de lessen dicht. Op die tijden kunt u zich melden bij  de hoofdingang.

  • Logo nieuw