SchOOLwiki

zoekopdracht

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

In het laatste schooljaar krijgen de ouders/verzorgers uitgebreide informatie van de scholengemeenschappen over de mogelijke schoolkeuzes binnen Lelystad. De betreffende scholen verzorgen ook informatieavonden voor ouders en verzorgers en open dagen voor ouders/verzorgers met hun kinderen. Onze school heeft als richtlijn dat de groepsleerkracht van groep 8 in januari een schooladvies geeft aan de ouders/verzorgers. De leerling mag bij dit gesprek aanwezig zijn. In februari schrijven ouders/verzorgers hun kind(eren) in op de school van hun keuze. Het schooladvies is gebaseerd op de resultaten vanuit het leerling onderwijs volgsysteem, de entreetoets en het eerste rapport van de leerling in groep 8.

Bij het schoolverlaten is er tweemaal direct contact tussen de groepsleraar en de mentor (begeleider vanuit VO-school) met betrekking tot de nieuwe school. Eenmaal vóór de zomervakantie en eenmaal in het nieuwe schooljaar zullen de mentor voortgezet onderwijs en de leerkracht van de basisschool contact hebben.

Bij verwijzing naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) of het Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) wordt door de groepsleerkracht een uitgebreid rapport ingevuld, wat met de ouders wordt besproken. De school voor vervolgonderwijs zal daarna een verdere niveautoetsing doen.

Leerlingendossiers en overzichtsresultaten uit het leerling onderwijs volgsysteem worden overgedragen aan het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders/verzorgers hebben inzage in het betreffende dossier.

  • Logo nieuw