SchOOLwiki

zoekopdracht

Buitenschoolse activiteiten

  • Tijdens het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de ouders gemeld en worden door middel van een automatische incasso geïnd.
  • Groep 8 heeft aan het eind van het schooljaar als afsluiting van hun basisschooltijd een vierdaags kamp. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de ouders/verzorgers meegedeeld.
  • In de maand mei neemt de school deel aan de avondvierdaagse, onder leiding van leerkrachten en ouders. De groepen 1 t/m 8 lopen 5 km.
  • Aan het eind van het schooljaar is er een sport/spellendag. De groepen 1 en 2 doen sport en spelactiviteiten op en rond het schoolplein, voor de groepen 4 t/m 8 is er een survival, atletiekmiddag/ochtend of een sportochtend in de koploper.
  • Ieder jaar wordt er, bij voldoende belangstelling, meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi en/of handbaltoernooi.
  • De leerlingen van groep 7 doen mee aan de “verkeersvaardigheidstest” van Verkeersveiligheid Nederland (V.V.N.). Dit wordt bekroond met een diploma.
  • Groep 8 neemt aan het eind van het schooljaar uitgebreid afscheid van “hun” school door het geven van een musical of toneelavond. Directe familieleden zijn hierbij van harte welkom.
  • Logo nieuw