SchOOLwiki

zoekopdracht

De organisatie van het onderwijs

Op onze school werken we volgens het principe van het “IGDI-model”, waarbij gewerkt wordt met uitgestelde aandacht. Dit houdt in dat wij de leerlingen proberen te prikkelen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en gebruiken, alvorens de leerkracht in te schakelen: “Je kunt meer dan jezelf denkt!”. Daarbij maken wij gebruik van de volgende methodes:

Schoolorganisatie

Onze school is zo veel mogelijk ingedeeld in homogene groepen volgens het jaarklassenprincipe. In de onderbouw (groepen 1/2) treft men klassen die zowel jongste als oudste kleuters bevatten. Hiervoor is gekozen omdat op deze manier de jonge leerlingen, optimaal van en met elkaar kunnen leren. In deze groepen wordt gestreefd naar een redelijk aantal leerlingen per groep. Bij de overige groepen streven we naar kleinere groepen, maar door grote aantallen leerlingen lukt dit niet altijd. Om niets af te hoeven doen aan de kwaliteit van het onderwijs, behoort het samenstellen van combinatiegroepen tot de mogelijkheid. In alle groepen wordt planmatig gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen. Met deze groepsplannen en groepsoverzichten als instrument wordt in alle groepen op 3 niveaus gewerkt. Soms is voor een leerling een eigen aanpak noodzakelijk. Vanzelfsprekend wordt dat met ouders/verzorgers besproken.

  • Logo nieuw