SchOOLwiki

zoekopdracht

Het onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleiders en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding nodig vindt voor deskundige hulp van buitenaf, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. In overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket.

Wat houdt dat Onderwijsloket eigenlijk in en wat doet het?

U kunt het Onderwijsloket zien als de plek waar scholen vragen neerleggen voor speciale onderwijsondersteuning. Dat wordt gedaan met het “aanmeldingsformulier Onderwijsloket” waarin de hulpvraag wordt beschreven. U kunt zelf ook contact opnemen met het onderwijsloket. Het Onderwijsloket leest de hulpvraag van school of ouders. Het kan zijn dat het onderwijsloket u of de school uitnodigt voor een gesprek. Als blijkt dat de noodzakelijke en juiste ondersteuning voor uw kind niet op onze school kan worden aangeboden, maar bijvoorbeeld wel op een school voor speciaal onderwijs, wordt daarvoor een aanvraag ingediend. Het Onderwijsloket en school zorgt ervoor dat de aanmelding correct verloopt. U bent vanzelfsprekend als ouders altijd en overal bij betrokken, vanaf de aanmelding zelf tot en met alles wat er daarna gebeurt. Er wordt niets gedaan zonder uw nadrukkelijke toestemming! Daarom moet er ook altijd een toestemmingsverklaring door u worden ondertekend. De looptijd van een traject via het Onderwijsloket is 8 weken.

Samengevat: als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag voor de beste aanpak voor uw kind. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming!

U kunt het onderwijsloket telefonisch bereiken via 0320-214215.

  • Logo nieuw