SchOOLwiki

zoekopdracht

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

 • Wij communiceren met ouder(s)/verzorger(s) middels email via het programma Digiduif. Alle informatie wordt met Digiduif verzonden. Het is van belang dat u uw account activeert. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij ouders. Zonder Digiduif account mist u belangrijke schoolinformatie.
 • Ouders zijn altijd welkom op school. Ook het bekijken van lessen behoort, indien in het belang van het kind, tot de mogelijkheden. Hiervoor moet u wel eerst een afspraak met de directie maken.
 • Gesprekken met de leerkracht zijn alleen mogelijk na schooltijd, zodat de lessen altijd op tijd kunnen beginnen. Graag eerst even een afspraak maken.
 • MR-vergaderingen zijn openbaar, iedereen is hierbij welkom. Alleen bij de bespreking van persoonsvertrouwelijke informatie is de vergadering besloten.
 • De schoolgids wordt ieder jaar bijgesteld.
 • De Sluiskids wordt gemaakt voor en door de leerlingen met allerlei leuke weetjes en artikelen.
 • De Sluispost. Hierin wordt tussentijdse informatie maandelijks verstrekt. Ouders/verzorgers kunnen voor de Sluispost stukjes inzenden, dit kan via de directie.
 • Op de website van de school (basisschooldesluis.nl) vindt u interessante informatie over de school.
 • De MR organiseert jaarlijks een algemene ouderavond waarbij u informatie krijgt over de werkzaamheden van de MR in het afgelopen en komend jaar en waarin de ouderbijdrage wordt vastgesteld. Deze avond wordt gecombineerd met de informatieavond waarin interessante onderwerpen over onderwijs en verzorging aan bod komen.
 • De school organiseert in het begin van het schooljaar een informatieavond in de verschillende groepen. Er wordt tijdens deze avond uitleg gegeven over het lesprogramma, de lesmethoden, de afspraken in de groep van dat schooljaar en natuurlijk kunt u kennismaken met de leerkracht en de andere ouders van de leerlingen van deze groep.
 • Logo nieuw