SchOOLwiki

zoekopdracht

Klassenouders

Klassenouders

Op onze school heeft elke groep een “klassenouder”. Samen met het team zorgen zij voor de vele bijzondere activiteiten gedurende het hele schooljaar.

Ouderactiviteiten

Ouders kunnen zich inzetten als “hulpouder” bij de volgende activiteiten:

 • Lees- en rekenvaardigheidsoefeningen;
 • Bibliotheekwerkzaamheden, beheer en uitlenen;
 • ICT;
 • onderhoud van het documentatiecentrum;
 • expressie;
 • Sinterklaasfeest en kerstviering;
 • schoolreisjes;
 • spellendag;
 • survival/atletiekdag;
 • avondvierdaagse;
 • begeleiding bij excursies;
 • schoonmaak materiaal groepen 1/2;
 • en nog veel meer.

Zoals u ziet is onze school, mede dankzij al deze ouderhulp, een zeer actieve school op velerlei gebied. Als ouders worden ingezet bij onderwijsactiviteiten blijft de eindverantwoording bij de leerkracht. De medezeggenschapsraad is betrokken bij het schoolbeleid en heeft het recht op informatie, advies en instemming.

 • Logo nieuw