SchOOLwiki

zoekopdracht

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van de school is samengesteld uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding). De directeur en/of de adjunct-directeur zijn altijd een deel van de vergadering aanwezig.

  • De MR bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school;
  • De MR heeft inspraak bij aanstelling van leerkrachten, bij aanschaf van nieuwe leermethoden en bij verandering van werkwijzen binnen de school;
  • De oudergeleding van de MR wordt gekozen door alle ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school voor de duur van 3 jaar. Daarna kunnen ze worden herkozen.
  • De MR is lid van het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).
  • Logo nieuw