SchOOLwiki

zoekopdracht

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt als er zich een zodanige situatie voordoet. Afspraken hoe we ermee om gaan en hoe het kan worden voorkomen. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, heeft het bestuur een contract met de GGD Flevoland – Bureau VKM (Voorkoming Kinder Mishandeling) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen”.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan

 • seksuele intimidatie;
 • pesten;
 • discriminatie;
 • agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, onderwijsassistenten, hulpouders etc.

De stappen die onze school onderneemt

 • Op school zijn twee contactpersonen “ongewenste omgangsvormen” benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen, te weten juf Thirza Veltkamp en juf Sandra Rossenberg.
 • De contactpersonen zorgen voor de eerste opvang van de leerling en de ouders.
 • De directeur wordt door de contactpersonen geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur.
 • Een contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met Bureau- VKM.

Wat u van de externe vertrouwenspersoon mag verwachten

 • De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling;
 • Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie;
 • Indien gewenst het adviseren van hulpverlening of noodzakelijk;
 • Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of niet aangifte doen bij de politie;
 • Ondersteuning bieden als de ouders en/of leerling een klacht wil indienen bij de klachtencommissie;
 • Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen.

Wat de ouder/verzorger/leerling zelf kan doen

 • Het beste is dat de leerling of de ouders/verzorgers direct naar de contactpersonen van de school gaan, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is.
 • Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon van bureau VKM, Tel: 0320-276211. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden.
 • Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het “Advies en Meldpunt Vertrouwenszaken (AMV)”. Tel: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen op school kunt u terecht op website: www.ppsi.nl.

 • Logo nieuw