SchOOLwiki

zoekopdracht

Opvang anderstalige kinderen (NT2)

Hieronder verstaan we alle kinderen die een andere taal dan Nederlands spreken. In het geval dat een kind van zes jaar of ouder korter dan een jaar in Nederland is, worden de ouders geadviseerd hun kind aan te melden bij de “Taalklas” op obs de Vuurtoren. Als het kind na één jaar goed Nederlands spreekt, komt het terug naar onze basisschool. Kinderen jonger dan zes jaar, die korter dan een jaar in Nederland zijn of die onvoldoende Nederlands spreken worden op de Sluis geplaatst en krijgen twee keer per week intensieve taalbegeleiding van een ambulant begeleider.

De leerkracht krijgt doelgerichte informatie en lesplannen om de begeleiding in de groep optimaal te laten functioneren. De school zelf heeft veel lesmateriaal dat bij deze extra hulp ingezet kan worden. Ook zijn er speciale computerprogramma’s die de kinderen hierbij helpen. Na het eerste jaar wordt deze begeleiding door het bureau omgezet van directe begeleiding in indirecte begeleiding van de leerkracht. Het kind krijgt ook huiswerkopdrachten.

  • Logo nieuw