SchOOLwiki

zoekopdracht

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 vervalt de rugzak-financiering en is de Wet op het Passend onderwijs van kracht, waarmee scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden; op de eigen school of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. Voor informatie over de Wet op het Passend onderwijs verwijzen wij u naar www.passendonderwijs.nl

  • Logo nieuw