SchOOLwiki

zoekopdracht

Protocol regels en afspraken bij gym

De kinderen gaan tegelijk met de leerkracht naar de gymzaal

De kinderen wachten als ze omgekleed zijn op de bank in de kleedkamers.

Ze wachten tot de volgende groep klaar is. De kleren liggen bij elkaar en netjes op de bank. Spreek ook af welke groep aan welke kant de kleedkamer heeft.

In de kleedkamer is er altijd toezicht.

Spreek met de leerkracht van de vorige groep en de leerkracht van de volgende groep af wie welke kleedkamer in de gaten houdt.

Bij binnenkomst gaan de kinderen op de cirkel zitten in de gymzaal. Zij zitten niet aan de toestellen of komen in het materialenhok.

Tijdens gym mogen kinderen niet teruggestuurd worden naar de klas voor straf. De kinderen worden (even) op de bank gezet. In bijzondere gevallen belt de vakdocent naar school voor hulp. Achteraf wordt er geëvalueerd met het betreffende kind en de leerkracht door de vakdocent.

Als kinderen hun gymspullen vergeten zijn, kunnen ze misschien iets lenen. Wil een leerling dit niet, dan is er voor hem/haar geen gym. Hij/zij zit in een andere klas aan speciaal werk te werken. Wordt regelmatig de gymkleren vergeten, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders.

Na de gym gaan alle groepen douchen, ook groep 8. Mocht dit op bezwaren stuiten dan verwachten wij minimaal dat de leerling zijn handen, voeten en gezicht wast. De kinderen moeten een handdoek meenemen anders wordt er één van een klasgenoot geleend.

Wij willen niet dat de leerlingen spuitdeodorant gebruiken. Deodorantrollers zijn vanaf groep 5 toegestaan. De kinderen die klaar zijn, blijven in de gang wachten en gaan tegelijk met de leerkracht naar de klas.

Kinderen die om medische redenen niet mee gymmen, werken in een andere groep.

  • Logo nieuw