SchOOLwiki

zoekopdracht

Rol/rechten van ouders/verzorgers op school

Het opvoeden is een zaak van zowel de ouders/verzorgers als de school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en andersom. Eventuele problemen moeten goed door ouders en leerkracht afgestemd worden. Op deze wijze kan het juiste effect bereikt worden. Mocht u iets merken aan uw kind, negatief, maar ook positief, dat u wilt bespreken met de leerkracht, dan wordt er verwacht dat u contact opneemt met de leerkracht. Deze afspraak geldt natuurlijk ook andersom.

  • Logo nieuw