SchOOLwiki

zoekopdracht

Scholing, ziektevervanging, onderwijsassistenten en stagiaires

Vervanging bij ziekte, verlof, studie of overige redenen

Hierbij zijn we afhankelijk van beschikbare invalkrachten. Bij geen beschikbaarheid van vervanging wordt eerst geprobeerd de situatie binnen schoolverband op te lossen, zonder overmatige belasting van de overige leerkrachten en kinderen. Ook is het mogelijk dat een onderwijsassistent voor een korte periode voor de groep ingezet wordt. Bij overmacht zal medewerking gevraagd worden van de ouders om hun kinderen thuis op te vangen. Kinderen worden nooit naar huis gestuurd zonder dat de ouders hiervan op de hoogte gesteld zijn. Voor opvang bij overmacht wordt gezorgd door school.  

De inzet van onderwijsassistenten

In onze school hebben we de beschikking over een onderwijsassistent(en). Deze kunnen eventueel ook voor een groep ingezet worden. Bij extra uitbreiding van leerkrachten zal het zwaartepunt eerst bij de onderbouw liggen.

De begeleiding en inzet van stagiaires

Onze school kan gebruik maken van stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) en andere onderwijsinstellingen uit de omgeving. Van alle leerjaren in alle groepen zou u stagiaires tegen kunnen komen in school. Ons streven is dat wij onze toekomstige collega’s en andere stagiaires de gelegenheid willen bieden ervaring op te doen in het dagelijkse werk in onze school. De eindverantwoording van de werkzaamheden van de stagiaires blijft altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. Echter gezien de ontwikkelagenda van dit schooljaar heeft het begeleiden van stagiaires dit jaar geen prioriteit.

Scholing van leraren/studiedagen

Regelmatig volgen de leerkrachten, individueel of in teamverband, cursussen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Hierbij kan individuele vervanging plaatsvinden (door inzet van collega’s). Bij scholing in teamverband wordt er gebruik gemaakt van een studiedag. De studiedagen worden ook gebruikt voor teambesprekingen over alles wat de school aangaat. Deze dagen worden “onder voorbehoud” tijdig aan de ouders/verzorgers doorgegeven.

  • Logo nieuw