SchOOLwiki

zoekopdracht

Stappenplan bij vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling

VERMOEDEN        Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden

 • observeren
 • onderzoek naar onderbouwing
 • delen van de zorg

 OVERLEG                 Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep

 • bespreken informatie
 • (eventueel) extra gegevens
 • plan van aanpak

      PLAN VAN AANPAK   Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak

 • consulteren ‘veilig thuis’ (voorheen AMK)
 • praten met de ouders
 • onderzoek jeugdarts
 • huisbezoek
 • inschakelen schoolbegeleider
 • bespreken van de resultaten

   BESLISSEN          Fase 4: beslissing

 • hulp op gang brengen
 • melden bij ‘veilig thuis’ of uitsluitend in crisissituaties melden bij de politie of de Raad voor de Kinderbescherming

   EVALUATIE         Fase 5: evalueren

 • de overleggroep evalueert en stelt zo nodig bij

     NAZORG           Fase 6: nazorg

 • blijf het kind volgen
 • eventueel overleggroep bijeenroepen

 

N.B. Elke persoon houdt op elk moment de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met ‘veilig thuis’, voor consultatie of melding.

 • Logo nieuw