SchOOLwiki

zoekopdracht

Vakantie en verlof

Vakantietijden

Onze stad valt onder Regio Noord en de vakantieperiodes staan online vermeld. De actuele informatie over onze school vindt u in de jaarlijkse schoolkalender en op de website terug. Een jaaroverzicht van het vakantierooster is als bijlage hieraan toegevoegd.

Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst

  • Verlengen van een vakantie is, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet toegestaan. In de eerste maand na de zomervakantie mogen wij volgens de wet geen extra verlof toekennen;
  • Eerder vrij vragen om de file voor te zijn kan niet gehonoreerd worden.

Regels voor (extra) verlof

  • Verlof voor bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis, kan bij de directie aangevraagd worden.
  • Alleen als er sprake is van de enige vakantie in een schooljaar, die door werkzaamheden van de ouders/verzorgers niet in de reguliere vakanties kan worden opgenomen, kan hiervoor een verzoek worden gedaan bij de directie. Een werkgeversverklaring moet overlegd kunnen worden.
  • Logo nieuw