SchOOLwiki

zoekopdracht

Veiligheidsbeleid

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Onze missie is: “ samen lerend op weg naar zelfstandig verder”. Dat kan alleen als iedereen zich op school prettig voelt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hebben verder een aantal protocollen: omgaan met probleemgedrag, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, tevredenheidonderzoek bij medewerkers, kinderen en ouders, incidentenaanpak en registratie, schorsing en verwijdering en een ontruimingsplan. Deze protocollen liggen ter inzage voor ouders.

  • Logo nieuw