SchOOLwiki

zoekopdracht

Verzuim

Ziek melden

Als uw kind onverwacht de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór 8.30 uur op de hoogte te stellen (0320-260919). Dit is om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. U vindt het waarschijnlijk een geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden.

Te laat komen

Onbekende afwezigheid wordt telefonisch nagevraagd. Wanneer een kind regelmatig te laat komt, worden de ouders/verzorgers en leerplichtambtenaar ingelicht.

Schoolverzuim

Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. Daar zijn we het met elkaar over eens. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijke onderbroken leerlijn moet afleggen; maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is om met de groep door te leren als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel van de groep thuis is. Allerlei activiteiten, of het nu een test, een toets of een nieuw reken of taalprobleem is, moeten worden uitgesteld. Verzuim om andere redenen gedurende schooltijd moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen. Wanneer een leerling veelvuldig verzuimt zowel geoorloofd als ongeoorloofd, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

  • Logo nieuw