SchOOLwiki

zoekopdracht

Zieke leerlingen

Als blijkt dat een kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen, is het van belang dit aan de leerkracht mee te delen. De leerkracht kan dan samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe het onderwijs aan het kind toch voortgezet kan worden. Het is onze wil en wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat het kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Het doorgaan van het onderwijs is belangrijk, omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort: onderwijs. Hiermee wordt voorkomen dat de zieke leerling achterloopt bij zijn/haar klasgenootjes. Bij langdurig zieke kinderen houdt de leerkracht contact met de ouders/verzorgers (tot een tijdsduur van 3 weken) over eventueel thuiswerk, om bij te blijven. Bij een ziekteperiode langer dan 3 weken zal de leerkracht, in samenspraak met de IB’er en de ouders, een leerpakket samenstellen voor thuisgebruik. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een “consulent onderwijs ondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst” of van het academisch ziekenhuis. Bij langdurige ziekenhuisopname wordt dit contact vooral gelegd met de “Educatieve Voorziening” van het betreffende ziekenhuis.

  • Logo nieuw