Ouderbijdrage

vrijdag 27 november

Net als alle andere scholen in Nederland, krijgt onze school geen geld van het ministerie voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of de kerstviering. De vrijwillige ouderbijdrage die ieder schooljaar wordt gevraagd, wordt onder andere gebruikt om een aantal van deze activiteiten te bekostigen. De MR heeft, na bespreking met de directie, besloten

Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

vrijdag 16 oktober

Tijdens het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de ouders gemeld en worden door middel van een automatische incasso geïnd. Groep 8 heeft aan het eind van het schooljaar als afsluiting van hun basisschooltijd een vierdaags kamp. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de

Lees verder

  • Logo nieuw