De resultaten van ons onderwijs

vrijdag 5 februari

Cijfers over specifieke leerlingenzorg In elke groep komt er een aantal leerlingen voor, die op een of ander gebied uitval vertoont. Voor alle leerlingen wordt in elke groep een didactisch groepsoverzicht en groepsplannen  gemaakt waarmee minimaal op 3 niveaus wordt gewerkt aan technisch lezen, spelling (taal) en rekenen. Na uitvoering hiervan in de groep of

Lees verder

  • Logo nieuw