Opvang anderstalige kinderen (NT2)

vrijdag 16 oktober

Hieronder verstaan we alle kinderen die een andere taal dan Nederlands spreken. In het geval dat een kind van zes jaar of ouder korter dan een jaar in Nederland is, worden de ouders geadviseerd hun kind aan te melden bij de “Taalklas” op obs de Vuurtoren. Als het kind na één jaar goed Nederlands spreekt,

Lees verder

  • Logo nieuw