Ouderbijdrage

vrijdag 27 november

Net als alle andere scholen in Nederland, krijgt onze school geen geld van het ministerie voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of de kerstviering. De vrijwillige ouderbijdrage die ieder schooljaar wordt gevraagd, wordt onder andere gebruikt om een aantal van deze activiteiten te bekostigen. De MR heeft, na bespreking met de directie, besloten

Lees verder

Medezeggenschap

vrijdag 27 november

De medezeggenschapsraad (MR) van de school is samengesteld uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding). De directeur en/of de adjunct-directeur zijn altijd een deel van de vergadering aanwezig. De MR bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school; De MR heeft inspraak bij aanstelling van leerkrachten, bij aanschaf van nieuwe leermethoden en

Lees verder

Klassenouders

vrijdag 27 november

Klassenouders Op onze school heeft elke groep een “klassenouder”. Samen met het team zorgen zij voor de vele bijzondere activiteiten gedurende het hele schooljaar. Ouderactiviteiten Ouders kunnen zich inzetten als “hulpouder” bij de volgende activiteiten: Lees- en rekenvaardigheidsoefeningen; Bibliotheekwerkzaamheden, beheer en uitlenen; ICT; onderhoud van het documentatiecentrum; expressie; Sinterklaasfeest en kerstviering; schoolreisjes; spellendag; survival/atletiekdag; avondvierdaagse;

Lees verder

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

vrijdag 16 oktober

Wij communiceren met ouder(s)/verzorger(s) middels email via het programma Digiduif. Alle informatie wordt met Digiduif verzonden. Het is van belang dat u uw account activeert. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij ouders. Zonder Digiduif account mist u belangrijke schoolinformatie. Ouders zijn altijd welkom op school. Ook het bekijken van lessen behoort, indien in het belang van

Lees verder

Rol/rechten van ouders/verzorgers op school

vrijdag 16 oktober

Het opvoeden is een zaak van zowel de ouders/verzorgers als de school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en andersom. Eventuele problemen moeten goed door ouders en leerkracht afgestemd worden. Op deze wijze kan het juiste effect bereikt worden. Mocht u iets merken aan uw kind, negatief, maar ook positief, dat u wilt

Lees verder

  • Logo nieuw