Het onderwijsloket

vrijdag 5 februari

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleiders en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter

Lees verder

Zorgplicht en verhuizing van een kind

vrijdag 16 oktober

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het

Lees verder

Aanmelding en zorgplicht

vrijdag 16 oktober

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor speciale basisscholen (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) zolang

Lees verder

Passend onderwijs

vrijdag 16 oktober

Met ingang van 1 augustus 2014 vervalt de rugzak-financiering en is de Wet op het Passend onderwijs van kracht, waarmee scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een

Lees verder

  • Logo nieuw