Vertrouwenspersonen

vrijdag 5 februari

Juf Thirza Veltkamp (groep 8) en juf Sandra Rossenberg (groep 6B) zijn de contactpersonen voor ongewenste omgangsvormen bij ons op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen,

Protocol regels en afspraken bij gym

vrijdag 5 februari

De kinderen gaan tegelijk met de leerkracht naar de gymzaal De kinderen wachten als ze omgekleed zijn op de bank in de kleedkamers. Ze wachten tot de volgende groep klaar is. De kleren liggen bij elkaar en netjes op de bank. Spreek ook af welke groep aan welke kant de kleedkamer heeft. In de kleedkamer

Lees verder

Stappenplan bij vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling

vrijdag 5 februari

VERMOEDEN        Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden observeren onderzoek naar onderbouwing delen van de zorg  OVERLEG                 Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep bespreken informatie (eventueel) extra gegevens plan van aanpak       PLAN VAN AANPAK   Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak consulteren ‘veilig thuis’ (voorheen AMK)

Lees verder

Schoolvakanties en studiedagen

vrijdag 5 februari

  Van t/m Start 17-08-15   Herfstvakantie 19-10-15 23-10-15 Kerstvakantie 21-12-15 01-01-16 Voorjaarsvakantie 29-02-16 04-03-16 Goede vrijdag/Pasen 25-03-16 28-03-16 Meivakantie/Hemelvaart 25-04-16 06-05-16 Pinksteren 16-05-16 16-05-16 Zomervakantie 18-07-16 28-08-16   Studiedagen 2015-2016* (Leerlingen van vermelde groepen zijn vrij) Studiedagen 2015 Studiedagen 2016 alle groepen 17 en 18 september 19 februari 07 oktober 27 juni alle groepen

Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

vrijdag 5 februari

De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de school niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan voldoen of omdat er voor de betreffende leerling al sprake

Lees verder

Verhuizing

vrijdag 5 februari

Als een kind verhuist, zijn de ouders/verzorgers verplicht het adres van de nieuwe school bij ons te melden. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht aan die school een bewijs van uitschrijving toe te zenden. De nieuwe school krijgt dan van ons een verhuisformulier met de gegevens van uw kind uit ons “leerling onderwijs volgsysteem” en eventueel

Lees verder

Vakantie en verlof

vrijdag 5 februari

Vakantietijden Onze stad valt onder Regio Noord en de vakantieperiodes staan online vermeld. De actuele informatie over onze school vindt u in de jaarlijkse schoolkalender en op de website terug. Een jaaroverzicht van het vakantierooster is als bijlage hieraan toegevoegd. Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst Verlengen van een vakantie is, bijzondere omstandigheden daargelaten,

Lees verder

Verzuim

vrijdag 5 februari

Ziek melden Als uw kind onverwacht de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór 8.30 uur op de hoogte te stellen (0320-260919). Dit is om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. U vindt het waarschijnlijk een geruststellende gedachte dat

Lees verder

Onderwijs vierjarigen

vrijdag 5 februari

Alle kinderen kunnen zodra ze vier jaar zijn geworden naar school. Hoewel een kind pas bij een leeftijd van vijf jaar leerplichtig is, is het goed voor hun ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes tijd door te brengen op school. Zo maken zij spelenderwijs kennis met het aangeboden onderwijs. Voordat dit gebeurt kunnen zij op afspraak

Lees verder

Schooltijden

vrijdag 5 februari

  Schooldag Onderbouw Groepen 1,t/m 4 Bovenbouw Groepen 5 t/m 8 Maandag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Dinsdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Woensdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30

Lees verder

  • Logo nieuw