• Les op passend niveau
  • Sportief
  • Samenwerkend leren
  • Aandacht voor recyclen!

OBS De Sluis

Welkom op de website van OBS De Sluis. De site geeft u informatie over het onderwijs op onze school. We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen als u vragen heeft of op zoek bent naar een school voor uw kind. We ontmoeten u graag voor een gesprek of rondleiding.

Waar onze school voor staat
“De Sluis” wil een gemeenschap zijn, waar leerlingen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Onze voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt!

Missie
Op onze school willen we de leerlingen leren omgaan met vrijheid. Voor ons betekent dat: leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen. We stimuleren leerlingen tot zelfstandig handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om de kinderen iets te leren, maar ook om ze te stimuleren. Door ‘uitgestelde aandacht’ prikkelen we leerlingen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Dit doen we volgens het “GIP-model” (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierdoor laten we de leerlingen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen.

Onze missie is: “Samen lerend op weg naar zelfstandig verder”

Geplaatst op vrijdag 12 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2018

Op 12 januari 2018 tijdens de nieuwjaarsreceptie op De Sluis stond meester Roelof in het bijzonder stil bij de gezinnen die in de afgelopen periode te maken hadden met verlies en verdriet. Vervolgens was er uit elke groep een leerling die een wens voor dit jaar uitsprak en uit diverse groepen hingen er wensen aan

Lees verder

Geplaatst op maandag 1 januari 2018
Kerstdiner 21 december 2017

Op vrijdagavond 21 december hebben alle leerlingen in hun eigen groep met elkaar gegeten van gerechten die zij zelf hadden gemaakt. Daarna was er een kerstmarkt in de school waarbij verschillende werkjes van leerlingen en andere spulletjes werden verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de school.