• Les op passend niveau
  • Sportief
  • Samenwerkend leren
  • Aandacht voor recyclen!

OBS De Sluis

Welkom op de website van OBS De Sluis. De site geeft u informatie over het onderwijs op onze school. We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen als u vragen heeft of op zoek bent naar een school voor uw kind. We ontmoeten u graag voor een gesprek of rondleiding.

Waar onze school voor staat
“De Sluis” wil een gemeenschap zijn, waar leerlingen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Onze voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt!

Missie
Op onze school willen we de leerlingen leren omgaan met vrijheid. Voor ons betekent dat: leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen. We stimuleren leerlingen tot zelfstandig handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om de kinderen iets te leren, maar ook om ze te stimuleren. Door ‘uitgestelde aandacht’ prikkelen we leerlingen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Dit doen we volgens het “GIP-model” (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierdoor laten we de leerlingen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen.

Onze missie is: “Samen lerend op weg naar zelfstandig verder”

Geplaatst op vrijdag 14 september 2018

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Graag willen wij u uitnodigen voor onze informatiemiddag (nieuwe stijl) op dinsdag 25 september van 17.30 uur tot 18.30 uur. Wij hebben ervoor gekozen om de opzet van de informatie-avond te veranderen. Wij vinden ouderbetrokkenheid en participatie heel belangrijk. Hiermee creëren wij een belangrijke verbinding tussen ouder, leerkracht en kind. Als de verbinding

Lees verder

Geplaatst op woensdag 5 september 2018

Uiteraard heeft uw kind dit schooljaar weer de mogelijkheid om zich zonder verplichting tot lidmaatschap te oriënteren op sport en cultuur. Dit project heet ‘’Scholierensport’’. Meer dan 30 verenigingen hebben zich aangemeld om tegen een gereduceerd bedrag uw kind voor een cursus, clinic of trainingssessie te ontvangen. Op deze wijze kan uw kind kennismaken met

Lees verder

Geplaatst op woensdag 18 juli 2018
Groep 8 verlaat de school

Op donderdag 19 juli zijn de leerlingen van groep 8 voor het laatst op school. Inmiddels is het een traditie om de leerlingen vanaf 15u00 uit de school te “gooien”. Veel ouders vinden het leuk om dan foto’s te maken. U bent welkom op het schoolplein vanaf 15u00.              

Lees verder