• Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen
  • Les op passend niveau

OBS De Sluis

Welkom op de website van OBS De Sluis. De site geeft u informatie over het onderwijs op onze school. We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen als u vragen heeft of op zoek bent naar een school voor uw kind. We ontmoeten u graag voor een gesprek of rondleiding.

Waar onze school voor staat
“De Sluis” wil een gemeenschap zijn, waar leerlingen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Onze voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt!

Missie
Op onze school willen we de leerlingen leren omgaan met vrijheid. Voor ons betekent dat: leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen. We stimuleren leerlingen tot zelfstandig handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om de kinderen iets te leren, maar ook om ze te stimuleren. Door ‘uitgestelde aandacht’ prikkelen we leerlingen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Dit doen we volgens het “GIP-model” (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierdoor laten we de leerlingen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen.

Onze missie is: “Samen lerend op weg naar zelfstandig verder”

Geplaatst op woensdag 4 oktober 2017

     

Lees verder

Geplaatst op woensdag 4 oktober 2017

Elke donderdag hebben de leerlingen van groep 6 kookles. Hiervoor gaan ze naar de keuken in het buurthuis. Ze krijgen hierbij hulp van twee enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers bedenken samen met de kinderen een week van te voren wat ze gaan maken. Bijvoorbeeld: gevulde eitjes, appelflappen of mini pizza’s. De kinderen betalen € 5,= voor

Lees verder

Geplaatst op dinsdag 14 maart 2017

Op dinsdag 14/03/’17 kregen wij een interessante gastles over zwerfafval en plastic recyclen, aangeboden door gemeente Lelystad. We hebben ’s morgens eerst een presentatie gezien en zijn daarna in de wijk afval gaan prikken in twee groepen. Na het afval prikken gingen we naar de bibliotheek waar het vervolg van de ochtend plaats vond. We hebben

Lees verder