• Les op passend niveau
  • Sportief
  • Samenwerkend leren
  • Aandacht voor recyclen!

OBS De Sluis

Welkom op de website van OBS De Sluis. De site geeft u informatie over het onderwijs op onze school. We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen als u vragen heeft of op zoek bent naar een school voor uw kind. We ontmoeten u graag voor een gesprek of rondleiding.

Waar onze school voor staat
“De Sluis” wil een gemeenschap zijn, waar leerlingen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Onze voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt!

Missie
Op onze school willen we de leerlingen leren omgaan met vrijheid. Voor ons betekent dat: leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen. We stimuleren leerlingen tot zelfstandig handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om de kinderen iets te leren, maar ook om ze te stimuleren. Door ‘uitgestelde aandacht’ prikkelen we leerlingen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Dit doen we volgens het “GIP-model” (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierdoor laten we de leerlingen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen.

Onze missie is: “Samen lerend op weg naar zelfstandig verder”

Geplaatst op woensdag 18 juli 2018
Groep 8 verlaat de school

Op donderdag 19 juli zijn de leerlingen van groep 8 voor het laatst op school. Inmiddels is het een traditie om de leerlingen vanaf 15u00 uit de school te “gooien”. Veel ouders vinden het leuk om dan foto’s te maken. U bent welkom op het schoolplein vanaf 15u00.              

Lees verder

Geplaatst op vrijdag 6 juli 2018
Vertrek schoolreisje groep 1 t/m 7

Groepen 1 t/ 3 zijn vertrokken naar dierenpark Amersfoort. Groepen 4 t/m 7 zijn enthousiast vertrokken naar attractiepark Drievliet.  Het weer is geweldig, we wensen ze een leuke dag.

Geplaatst op vrijdag 29 juni 2018
Formatie schooljaar 2018 – 2019