• Les op passend niveau
  • Sportief
  • Samenwerkend leren
  • Aandacht voor recyclen!

OBS De Sluis

Welkom op de website van OBS De Sluis. De site geeft u informatie over het onderwijs op onze school. We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen als u vragen heeft of op zoek bent naar een school voor uw kind. We ontmoeten u graag voor een gesprek of rondleiding.

Waar onze school voor staat
“De Sluis” wil een gemeenschap zijn, waar leerlingen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Onze voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt!

Missie
Op onze school willen we de leerlingen leren omgaan met vrijheid. Voor ons betekent dat: leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen. We stimuleren leerlingen tot zelfstandig handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om de kinderen iets te leren, maar ook om ze te stimuleren. Door ‘uitgestelde aandacht’ prikkelen we leerlingen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Dit doen we volgens het “GIP-model” (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierdoor laten we de leerlingen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen.

Onze missie is: “Samen lerend op weg naar zelfstandig verder”

Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2018
Groep 8 leest voor – oktober 2018

Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 voorgelezen aan alle andere leerlingen van de school. In diverse groepjes verdeelden zij zich over de school, zie hier de foto’s:

Lees verder

Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018
Opening Kinderboekenweek en schoolbibliotheek op De Sluis

(bron: website Gemeente Lelystad)   Op maandag 1 oktober 2018 heeft openbare basisschool De Sluis in Lelystad Haven de Kinderboekenweek en nieuwe schoolbibliotheek geopend. De feestelijk opening vond plaats op het schoolplein. Wethouder van onderwijs; Elly van Wageningen heeft de bibliotheek officieel geopend. (foto gemaakt door fotostudio Wierd) Kom erbij! De dag werd geopend met

Lees verder

Geplaatst op dinsdag 25 september 2018
Informatie middag / avond 25 september ’18

Tussen 17u30 en 18u30 werd er in alle groepen door leerkrachten en leerlingen samen verteld over de dagelijkse gang van zaken en de belangrijkste momenten van het schooljaar. Er werd verteld over regels en afspraken. Over doelen, agenda’s, eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, entreetoetsen, cito toetsen, stoplichten op tafel, methodes en nog veel meer. De

Lees verder