• Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen
  • Les op passend niveau

OBS De Sluis

Welkom op de vernieuwde website van OBS De Sluis. De site geeft u informatie over het onderwijs op onze school. We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen als u vragen heeft of op zoek bent naar een school voor uw kind. We ontmoeten u graag voor een gesprek of rondleiding.

Waar onze school voor staat
“De Sluis” wil een gemeenschap zijn, waar leerlingen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Onze voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt!

Missie
Op onze school willen we de leerlingen leren omgaan met vrijheid. Voor ons betekent dat: leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen. We stimuleren leerlingen tot zelfstandig handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om de kinderen iets te leren, maar ook om ze te stimuleren. Door ‘uitgestelde aandacht’ prikkelen we leerlingen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Dit doen we volgens het “GIP-model” (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierdoor laten we de leerlingen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen.

Onze missie is: “Samen lerend op weg naar zelfstandig verder”

Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Geplaatst op donderdag 19 november 2015
Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Stichting SchOOL is op zoek naar 6 ouders en 6 medewerkers voor de nieuwe GMR die samen met de medezeggenschapsraden (MR-en) en het college van bestuur (CvB) gaan werken aan de versterking van de medezeggenschap van Stichting SchOOL. Na het aftreden van de oude gemeenschappelijke medezeggenschapsraad deze zomer is het college van bestuur in gesprek gegaan

Lees verder

Lampionnen in groep 1/2A

Geplaatst op vrijdag 6 november 2015

Wij zijn deze week druk bezig geweest met de lampionnen. We hebben eerst samen met de juf een paddenstoel gevouwen. Daarna mochten we zelf kiezen wat we wilden knutselen. Er zijn spinnen geknutseld, laarzen, bomen, eekhoorns, egels en nog veel meer! Hier hebben veel ouders bij geholpen. Alles heeft te maken met de herfst. Daarna gingen alle

Lees verder

Een gezellige groep 3!

Geplaatst op woensdag 4 november 2015

Hallo allemaal, Wij zijn een gezellige groep 3 van 26 kinderen. Wij hebben 13 jongens en 13 meisjes in de klas. Zo is het eerlijk verdeeld. Wij hebben het erg gezellig met elkaar en maken eigenlijk nooit ruzie. Wel houden wij van lawaai maken. Gelukkig vindt de juf dit al een stuk beter gaan en

Lees verder